Öregdiák tevékenység

Az öregdiákok fontos forrást jelentenek minden felsőoktatási intézmény számára. A korábbi hallgatókkal fenntartott kapcsolat felbecsülhetetlen értékű összeköttetést biztosít az üzleti élettel, segít a kapcsolatépítésben és konkrét anyagi támogatást is jelenthet. Ezen felül az öregdiákok gyakorlati tapasztalatai fontos információk forrásai lehetnek a felsőoktatási intézményben megszerzett tudás felhasználhatóságáról. Az utóbbi sorok egyértelműen megvilágosítják előttünk a tényt, hogy az Egyetem és volt diákjai közötti kapcsolat, mindkét fél számára előnyös, ezért legfontosabb küldetésünknek tekintjük a folyamatos kommunikáció megtartását végzett hallgatóinkkal.

Küldetésünk:

Az egykori diákokkal szervezett formában az intézményünknek sokáig nem adatott meg a kommunikáció lehetősége. A kapcsolatok meglehetősen esetlegesek voltak, bár az igény meglett volna rá. Ezen igények kielégítésére a jogelőd Széchenyi István Főiskola 2000 év áprilisában létrehozta az Öregdiák Irodát az első Öregdiák találkozó alkalmával. Az Iroda közvetlenül a Rektori Hivatal felügyelete alatt, önálló szervezetként működött egészen a 2004-es év elejéig, mikor az öregdiák tevékenységet a Karrier Iroda karolta fel és azóta e szervezet keretein belül működik, remélhetőleg sikeresen.

Irodánk célja:

  • Összefogni és lehetőséget biztosítani a végzett hallgatóknak, hogy kapcsolatot tarthassanak volt alma materükkel, illetve azon szűkebb diákközösséggel, akikkel együtt végezték tanulmányaikat, akikkel egy szakmai, kollégiumi közösséghez tartoztak.
  • Betekintést engedni az egykori hallgatóknak az egyetem mai életébe, hogy nyomon tudják követni intézményünk fejlődését, az oktatás alakulását, változását.
  • Az Egyetemen folyó oktató és tudományos munkáról információkat szolgáltatni.
  • Megszervezni a csoport-és évfolyam-találkozókat, mely magába foglalja a program kialakítását pl. régi oktatók meghívását, régi helyszínek bejárását, kulturális, sportolási lehetőségeket, segítséget nyújtani a szállás, illetve terem foglalásban, valamint az étkezési lehetőségek biztosításában.
  • Adatbázisunkkal segíteni a régi társak felkutatását, elvégezni az adminisztrációs munkát.
  • Negyedévente magazin formájában, havonta hírlevél segítségével, e-mailen keresztül tájékoztatni öregdiákjainkat az egyetem életéről, eseményeiről és rendezvényeiről.

Mottónk: "Az egyetemi állampolgárság nem szűnik meg a végzéssel, hanem örökké megmarad!"

Az Iroda segít megszervezni és lebonyolítani a szak- és évfolyamtalálkozókat, továbbá segítségül szolgál az egykori társak, tanárok megtalálásában (Öregdiák adatbázis).
Igény szerint közreműködünk, segítünk terem- és szállásfoglalásban, egy egyetemi sétánál vagy egy közös vacsora megszervezésben.

ALUMNI MAGAZIN

A Széchenyi Alumni Magazin egy hazánkban egyedülálló kezdeményezés eredményeként született meg. A gazdag tartalommal és igényes kivitellel rendelkező kiadvány a Széchenyi István Egyetem és az X-Meditor Kft. közös kiadásában jelenik meg, s a felsőoktatási intézmény kiemelt kommunikációs eszköze kíván lenni.

Amint a magazin nevében szereplő „alumni” szó is jelzi, elsősorban az intézmény egykori hallgatóihoz kívánunk szólni, számukra értékes információkat és szakmailag is érdekes olvasmányt nyújtva negyedévente. Ez a lap azonban – színes, olvasmányos jellege és sokoldalú témavilága, a különböző szakterületek (járműgyártás, gazdaság, jog, művészetek, sport, építészet, marketing, kommunikáció, közigazgatás, informatika, távközlés stb.) aktuális kutatási eredményének bemutatása által – méltán tarthat igényt a szélesebb közönség érdeklődésére.

HÍRLEVÉL

A hírlevél célja, hogy biztosítsuk az egykori hallgatók és az egyetem közötti kétoldalú kommunikációt. Látogassák meg régi oktatási intézményünket, ha másképp nem is, legalább a hírlevél, a honlap segítségével.

Fontosnak tartjuk, hogy Öregdiákjaink is tisztában legyenek az aktuális, történésekkel, melyek a Széchenyi István Egyetemen napjainkban zajlanak, éppen ezért fektetünk különös hangsúlyt arra, hogy a Széchenyis Hírlevél minél több egykori hallgatóhoz eljusson. A kiadvány összefoglalja az elmúlt egy hónap történéseit, ezáltal együtt nézhetjük át, mik a legfontosabb hírek, mi történt, mi a helyzet intézményünk háza táján.

Tovább az Öregdiák Iroda honlapjára