Rendezvényszervezés

A Kommunikáció és rendezvényszervezés körében ellátott főbb feladatok:

 • kommunikációs tevékenység
 • honlap, hallgatói portál kezelés
 • egyetemi szintű rendezvények szervezése, előkészítése és lebonyolítása
 • egyetemi hírlevél kezelése

E körbe tartozik, hogy az Egyetemi Szolgáltató Központ elősegítse az Egyetem kommunikációs céljainak megvalósulását valamint az új kommunikációs terv kidolgozását.

EAz Egyetem Intézményfejlesztési terve (2012-2016-os időtartamra, továbbiakban IFT) több kommunikációval kapcsolatos elképzelést foglal magában, melynek lebonyolítása a ESZK feladata a Rektori Hivatallal közösen. Az IFT a kommunikációra vonatkozóan a belső kommunikációs rendszer fejlesztését, a munkatársi motiváció fenntartását fogalmazza meg.

A Stratégiai Terv (továbbiakban ST, 2009-2013-as időtartamra) által meghatározott kommunikációs cél a kiválóság elérése az Intézmény teljesítményének, eredményeinek kommunikációja terén, az intézmény imázsának, presztízsének és láthatóságának, ismertségének jelentős fokozása. Mindezek elengedhetetlen eszköze egy egységes intézményi kommunikáció.

Kommunikációs célok:

 • az Egyetem bemutatása a cégeknek és a különböző szervezeteknek, megismertetése Győr Város lakóival
 • az Egyetem ismertségének fokozása
 • az Egyetem tevékenységének bemutatása, kommunikálása
 • az Egyetem eredményeinek, fejlesztéseinek publikálása
 • belső kommunikáció hatékonyabbé tétele
 • kapcsolatépítés a Sajtóval
 • új Sajtó megjelenések keresése
 • sajtófigyelés

A Széchenyi István Egyetem belső kommunikációjának egyik fő célcsoportja a hallgatók, akik tájékoztatását tanulmányi ügyekben a Tanulmányi Osztály, minden egyéb területen a Hallgatói Önkormányzat látja el. A másik célcsoport a munkatársak, akikkel a kommunikáció alapvetően vertikális irányú. Az egyetemi vezetőségtől a munkatársak felé haladva a stratégia ismertetése, utasítások, magyarázatok, értékelés, korrekció közvetítése a cél. A kommunikáció fő eszköze a személyes munkáltatói tájékoztatás (szolgálati úton), de léteznek olyan csatornák, melyeken keresztül közvetlenül érhetőek el a munkatársak (pl. hírlevél- intézményesített csatornán keresztül). A kommunikáció a másik irányban is érvényesül, a munkatársaktól a felsőbb vezetés felé: problémák, kérések, információk, jelentések, beszámolás. Irodánk a hírlevél és a központi honlap kezelésével a belső kommunikáció folyamatos fejlesztésének elősegítésére törekszik.